Inspirujemy do aktywnego spędzania czasu poza domem na własną rękę lub z wartymi polecenia organizatorami.

Kajakiem Poleską Doliną Bugu na „Trójstyku Granic”

Kajakiem Poleską Doliną Bugu na „Trójstyku Granic”
Pokaż to swoim znajomym

W tym roku, z powodu pandemii, dla wielu miłośników spływów kajakowych sezon wioślarski rozpoczął się bardzo późno. Szukając rzeki na kilkudniową wyprawę kajakową w okresie Bożego Ciała, przekonaliśmy się, jak wiele osób wybrało właśnie ten sposób spędzenia wolnego czasu. Zgodnie z naszym zwyczajem, planując długi weekend na rzece, szukaliśmy miejsca jak najmniej obleganego przez tłumy kajakarzy. Ostatecznie udaliśmy się nad jedną z najpiękniejszych i najdzikszych w Polsce rzek – Bug.

Rzeka Bug

Bug to czwarta co do wielkości rzeka w Polsce, o długości wynoszącej 772 km. Swe źródło ma w Werchobużu na Ukrainie, a uchodzi do utworzonego na Narwii Jeziora Zegrzyńskiego i uznawany jest za lewy dopływ Narwii. Bug przepływa przez Ukrainę, Polskę i Białoruś. Na niemal 400-kilometrowym odcinku, od Gołębia do Niemirowa stanowi granicę Polski z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jest rzeką niezwykle malowniczą i bogatą w walory przyrodniczo-krajobrazowe, z ciekawą historią miejscowości położonych na pograniczu polsko-ukraińskim i białoruskim.

Bug doskonale nadaje się do organizacji weekendowych lub kilkudniowych spływów kajakowych dla tych, którzy lubią spędzać czas w ciszy, szukających biwaków w otoczeniu dzikiej przyrody. Na tej rzece nie ma tłumów kajakarzy. Nie ma tu również komercyjnych pól biwakowych. Istnieje za to możliwość rozbicia namiotu w każdym dogodnym miejscu, do którego uda się przybić kajakiem. Ze względu na charakter rzeki i odegłości od okolicznych sklepów doradzamy zaopatrzenie się w żywność i wodę na cały czas spływu.

Spływ kajakowy Poleską Doliną Bugu

Szlak kajakowy Poleską Doliną Bugu liczy 110 km, rozpoczyna się w miejscowości Świerże i wiedzie do Kuzawki. My przepłynęliśmy jego część, od mostu na rzece Uherka (lewy dopływ Bugu) w Siedliszczach do wsi Pawluki.

Podczas naszego spływu kajakowego mieliśmy okazję poznać wspaniałe walory przyrodnicze Bugu. Przepływać malownicze odcinki rzeki ze stromymi brzegami, w których gniazdują jaskółki i zimorodki. Podziwiać zwarte kompleksy lasów, będących ostoją dzikich zwierząt, w tym rzadkich ptaków drapieżnych. Jak również obserwować powalone drzewa i liczne żeremia świadczące o obecności bobrów.

Trójstyk – spotkanie granic Polski, Ukrainy i Białorusi

Wyruszając ze Zbereża, po minięciu Sobiboru dopływamy do miejsca, w którym łączą się granice trzech krajów: Polski, Ukrainy i Białorusi. Miejsce to można rozpoznać po wyjątkowym słupie granicznym z napisem „BUG”, na polskim, lewym brzegu oraz zmianie koloru słupów granicznych po prawej stronie rzeki. Około 100 metrów dalej, przy starej przepompowni wody znajduje się dogodne miejsce do przycumowania kajaków i drewniana altana zachęcająca do zrobienia krótkiej przerwy w spływie.

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać w czasie spływu Bugiem

Płynąc granicznym odcinkiem Bugu, trzeba przestrzegać dodatkowych zasad:

  • każdy spływ, oraz wszelkie zmiany w jego przebiegu, należy zgłosić właściwej placówce Straży Granicznej na min. 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Listę placówek otrzymuje się przy okazji wypożyczania sprzętu.
  • zawsze należy płynąć lewą stroną rzeki, nie przekraczając jej środka, który stanowi granicę Państwa,
  • uprawianie turystyki kajakowej na wodach granicznych dozwolone jest wyłącznie w dzień (spływ może najwcześniej rozpocząć się pół godziny po wschodzie słońca, a zakończyć najpóźniej pół godziny przed zmierzchem),
  • za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych i oznakowanych zabronione jest kąpanie się w rzece granicznej zarówno podczas spływania jak i podczas postojów,
  • w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej zabronione jest rozniecanie otwartego ognia oraz pozostawianie nie wygaszonych ognisk lub tlących się przedmiotów w odległości do 300 metrów od linii granicy państwowej.

Spływ Bugiem był dla nas nowym doświadczeniem – z pewnością tam wrócimy. Polecamy, warto!

Na wypadek „awarii” zawsze nosimy ze sobą apteczkę od Medaid.

Close to Nature – znajdziesz nas: instagram

Close to Nature

Pokaż to swoim znajomym
Skomentuj przez profil Facebooka
Close to Nature
Close to Nature tworzą Kasia i Lorenzo: Ona - tryskająca niewyczerpaną energią jest zafascynowana bushcraftem i survivalem. W swoich podróżach wybiera kierunki, gdzie w praktyce może sprawdzić nabytą wiedzę i zweryfikować teorie zaczerpnięte z poradników o sztuce przetrwania. On - poza akcją spokojny i zrelaksowany. Pasjonat gór, które zimą przemierza na skitourach, latem dzieląc czas między wspinaczkę w ferratach i klasyczny trekking. Połączyło ich zamiłowanie do natury. Wzajemnie nakręcali się do robienia rzeczy znajdujących się poza komfortem określanym tradycyjnie słowem turystyka. Razem… nie widzą przeszkód… Współtworzą FOTOWYPRAWY.COM dzieląc się swoimi wspomnieniami, fotografiami i doświadczeniem. Pokazują jak można obcować z przyrodą nie burząc jej piękna, jak korzystać z natury nie pozostawiając śladów swojej bytności i jak czerpać z niej pozytywną energię.